ANG RESULTA NG ELEKSYON AT ANG PAGKAKABUNYAG NG PUSO NG BANSA

Bakit hinahayaan ng Diyos na maging Presidente ang isang tao? Ito ba ang Kanyang kalooban? Nakikinig ba Siya sa panalangin ng mga tao? Kung gayon, bakit siya ang nanalong presidente? Ang Diyos ba’y nasa Langit lamang, pinupwersa ang mga taong sumunod sa Kanyang kalooban? Basahin ang dahilan kung bakit upang mabigyang-liwanag ka sa pamamagitan ng Katotohanan patungkol sa mensaheng ibinigay ng Panginoon sa aming church patungkol sa bagong mamamahala sa bansa at ang isyung lumalaganap na mga taong hindi na naniniwala sa Diyos dahil sa mga nangyari. Nawa’y bigyan ka Niya ng Kanyang Liwanag at ibahagi mo rin ito sa iyong nga kaibigan sa pamamagitan ng pag-share ng artikulong ito. Pagpalain ka nawa ng Diyos!

ANO ANG INIISIP NI HESUS PATUNGKOL SA PASKO?

DAPAT BA NATING IPAGDIWANG ANG PASKO? Pinagpipilitan ngayon ng mga ateista (atheists) na itigil na ang pagdiriwang ng Pasko. Naririnig rin natin sa balita ang maraming mga kaso at labanan patungkol sa mga display ng Kapanganakan (ni Hesus). Paunti-unti, pinapalitan ng mga maka-ateistang billboards ang mga senaryo ng Kapanganakan. Hindi lamang ang mga ateista, iginigiitContinue reading “ANO ANG INIISIP NI HESUS PATUNGKOL SA PASKO?”

Babala sa mga Churches: Tayo ay nasa Oras ng Paglalantad ng mga Puso

ANG MGA KANDELERO (LAMPSTANDS) AY TINATANGGAL Binalaan kami ng Panginoon, “Tinatanggal ko na ang mga kandelero.” Binabanggit sa Mga Pahayag 2:1-7 ang mensahe para sa Iglesya sa Efeso, ang iglesya na nagtiyaga at nagtiis ng maraming hirap at pagsubok, hindi kinunsinti ang kasamaan, ngunit nagkulang sa pag-ibig para sa Diyos at sa kapwa. Nagsalita angContinue reading “Babala sa mga Churches: Tayo ay nasa Oras ng Paglalantad ng mga Puso”

Yom Kippur (Araw ng Pagtubos)

Ang Yom Kippur ang pinakataimtim na araw sa Kalendaryo ng mga Hudyo at sa lahat ng mga kapistahan. Sa araw na ito lamang, isang beses sa isang taon, ang Dakilang Saserdote ay pumapasok sa Pinakabanal na lugar sa lahat, ang Dakong Kabanalbanalan sa loob ng tabernakulo, sa loob ng tabing ng templo, upang maghandog ngContinue reading “Yom Kippur (Araw ng Pagtubos)”

Paano Makapagbibigay-lugod sa Diyos (Part 1)

Mula kay Pastor Christine Coleman “Ang Papuri ang magbibigay ng Katagumpayan!” 1. Maging mapagpasalamat Isipin mo kung ano ang mararamdaman ng Ama kapag sinabi mong, “Nais ko lamang na makapagbigay-lugod sa Iyo aking Diyos!” Selah… Ika’y huminto at Pagbulay-bulayan mo ito- Naaalala mo ba noong UNA mong nakilala ang Panginoon, ang Kanyang unang haplos, unangContinue reading “Paano Makapagbibigay-lugod sa Diyos (Part 1)”

Throne Encounters (Panimula)

Ang Karanasan sa Pinakadakilang Pag-Ibig ng Diyos! Noong 2013, may labindalawang (12) tapat na prayer warriors na laging nagsasama-sama sa church para manalangin ang nagkaroon ng deep encounter sa Panginoon na hindi katulad ng sa iba. Ito ay nagsimula pagkatapos maranasan ng pinakabatang prayer warrior na kasama namin, isang teenager na labis ang pagmamahal kayContinue reading “Throne Encounters (Panimula)”

Halloween – Pagdiriwang o kasuklam-suklam?

Kapag tinanong mo ang karamihan ng mga Kristyano—sila na ginawang Panginoon si Hesus sa kanilang buhay—sasabihin nila sa’yong ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mamuhay ng kalugud-lugod at mabigyang kapurihan ang Diyos, at iwasan ang lahat ng bagay na magbibigay-papuri sa diyablo.Ngunit marami sa mga taong ito—bago matapos ang buwan na ito—ay hayaganContinue reading “Halloween – Pagdiriwang o kasuklam-suklam?”