Kristyano VS. Kristyanong Ipinanganak Muli PART 2

Kapag ikaw ay ipinanganak muli, muli kang nagbagong buhay. Ang dating ikaw ay wala na at ang bagong ikaw ang mananatili. 2 Corinto 5:17 Pagkatapos mong ibigay ang iyong buhay kay Jesus, hangga’t maaari, bumalik ka sa napakinggan mong Salita ng Diyos na nagbago ng iyong buhay. Kailangang isapamuhay mo ang Salita kapag ito’y narinigContinue reading “Kristyano VS. Kristyanong Ipinanganak Muli PART 2”

Propesiya: Anong Paparating sa Mundo sa Taong 2019-2029

Mga Nakapaloob sa Pangunahing Propesiya: Putin – Russia at ang mga Nasyon ng Mundo – Gera – World War III. Ang Hatol ng Diyos sa Mundo ay nalalapit na: Taggutom, Mga Bagong Pandemya, Bakuna, Nuclear War … Ang pagbabalik ng Panginoon at ang pagtatatag ng Kanyang kaharian sa mundo ay parating na! Panawagan sa lahat:Continue reading “Propesiya: Anong Paparating sa Mundo sa Taong 2019-2029”

THE ELECTION RESULT & THE REVEALED HEART OF THE NATION

Why does God allow such a person to be the President of a country? Is this His will? Is He listening to the prayers of the people? Then why did He allow such person to win? Is God just a Being up in the Heavens forcing His will on people and doesn’t care about the people? Read more and be enlightened with the Word of Truth that the Lord gave to our church regarding the newly elected president of the Philippines and the numbers of people doubting the existence of God because of the events that happened. May His Light shine upon you and be a light to others as well and share the article to your friends!

Pagtagumpayan ang Pagiging Makasarili

“Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isaʼt isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nʼyo kundi ang kapakanan din ng iba. “ Filipos 2:3-4 Tayo’y mga taong nagmana ngContinue reading “Pagtagumpayan ang Pagiging Makasarili”

THE GREAT HARVEST & THE GREAT REVIVAL 

Prayer Night Sharing (Vision – Oct. 9, 2021) by Pastor Joel Capio There are many unbelievers lifting up their eyes to the heavens searching for the One who created them. There are many souls with different kinds of bondages in their bodies: some are clothed with darkness, different garments, some are cloth with dirty garments,Continue reading THE GREAT HARVEST & THE GREAT REVIVAL 

Manalangin Katulad Ni Hesus (Part 2)

Updated: Nob 14, 2018 Mula kay: Abba’s Smile Isa sa 12 prayer warriors “Halika Aking anak, magkaroon tayo ng koneksyon sa isa’t-isa. Hayaan mong ang iyong puso’y mapasa-Akin, at ang Akin ay sa iyo. Hayaan mong ang iyong tingin ay palaging nasa Akin, sapagkat nais Kong magkaroon ng pakikipagsamahan sa iyo. Sapagkat ang nais ngContinue reading “Manalangin Katulad Ni Hesus (Part 2)”

Manalangin Katulad ni Hesus (Panimula)

Updated: Nob 14, 2018 Isang gabi, nakikipag-usap ang Panginoon sa amin bilang isang grupo. Siya’y aking tinanong, “Panginoon, i-anoint mo po kami at turuang manalangin katulad Mo.” Sumagot ang Panginoon, “Aking tutugunin ang aking bride.” Ipinangako Niyang kami’y Kanyang ia-anoint sa pamamagitan ng anointing oil upang manalangin katulad Niya at tuturuan Niya rin kaming mamagitan.Continue reading “Manalangin Katulad ni Hesus (Panimula)”