Kristyano VS. Kristyanong Ipinanganak Muli PART 2

Kapag ikaw ay ipinanganak muli, muli kang nagbagong buhay. Ang dating ikaw ay wala na at ang bagong ikaw ang mananatili. 2 Corinto 5:17 Pagkatapos mong ibigay ang iyong buhay kay Jesus, hangga’t maaari, bumalik ka sa napakinggan mong Salita ng Diyos na nagbago ng iyong buhay. Kailangang isapamuhay mo ang Salita kapag ito’y narinigContinue reading “Kristyano VS. Kristyanong Ipinanganak Muli PART 2”

Manalangin Katulad Ni Hesus (Part 2)

Updated: Nob 14, 2018 Mula kay: Abba’s Smile Isa sa 12 prayer warriors “Halika Aking anak, magkaroon tayo ng koneksyon sa isa’t-isa. Hayaan mong ang iyong puso’y mapasa-Akin, at ang Akin ay sa iyo. Hayaan mong ang iyong tingin ay palaging nasa Akin, sapagkat nais Kong magkaroon ng pakikipagsamahan sa iyo. Sapagkat ang nais ngContinue reading “Manalangin Katulad Ni Hesus (Part 2)”

Manalangin Katulad ni Hesus (Panimula)

Updated: Nob 14, 2018 Isang gabi, nakikipag-usap ang Panginoon sa amin bilang isang grupo. Siya’y aking tinanong, “Panginoon, i-anoint mo po kami at turuang manalangin katulad Mo.” Sumagot ang Panginoon, “Aking tutugunin ang aking bride.” Ipinangako Niyang kami’y Kanyang ia-anoint sa pamamagitan ng anointing oil upang manalangin katulad Niya at tuturuan Niya rin kaming mamagitan.Continue reading “Manalangin Katulad ni Hesus (Panimula)”