Kristyano VS. Kristyanong Ipinanganak Muli PART 2

Kapag ikaw ay ipinanganak muli, muli kang nagbagong buhay. Ang dating ikaw ay wala na at ang bagong ikaw ang mananatili. 2 Corinto 5:17 Pagkatapos mong ibigay ang iyong buhay kay Jesus, hangga’t maaari, bumalik ka sa napakinggan mong Salita ng Diyos na nagbago ng iyong buhay. Kailangang isapamuhay mo ang Salita kapag ito’y narinigContinue reading “Kristyano VS. Kristyanong Ipinanganak Muli PART 2”

Ang Panalanging May Pananampalataya

Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamtin. Mark 11:24 Ang Diyos ay mabuting AMA. Hindi Niya ipinagkakait ang mga mabubuting bagay sa mga nagmamahal sa Kanya… Ating pagsikapang palaguin ang ating pagmamahal sa Kanya, ating pagsikapangContinue reading “Ang Panalanging May Pananampalataya”