Bulaang Propeta! Mag-ingat Ka!

Sa madaming pagkakataon, hiniling ng Panginoon na bigyang-babala ko ang marami tungkol sa bulaang propeta. Tila ba ito’y isang napakahalagang paksa para sa Panginoon, na naghahayag na sa ngayon, madami na sa Kanyang mga Anak ang nailigaw dahil sa mga bulaang propeta, “Kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay”Continue reading “Bulaang Propeta! Mag-ingat Ka!”